Zakładamy klinikę weterynaryjną

Każda osoba, która chce otworzyć własną klinikę weterynaryjną, musi zmierzyć się z wieloma przepisami prawnymi. Jest to zagadnienie, które jest uregulowane wieloma przepisami. Spokojnie, nie jest to aż tak skomplikowane niż wiza do Chin!

Wiza do Chin

Kto może założyć klinikę weterynaryjną i w jak to zrobić?

Zacznijmy od tego, kto w ogóle taką klinikę może założyć? Właścicielem może być każdy. Bez znaczenia jest wykształcenie. Co innego jeśli chodzi o personel. Każdy z lekarzy musi ukończyć odpowiednie studia. W tym również kierownik kliniki. Oznacza to, że decydując się na założenie kliniki weterynaryjnej, bez wykształcenia, należy zatrudnić odpowiedniego kierownika.
Zanim jednak zostanie zatrudniony jakikolwiek pracownik, należy spółkę założyć. Jeżeli właściciel jest weterynarzem, może założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Jeśli nie, najlepszym wyborem będzie spółka cywilna bądź partnerska. W tych wszystkich przypadkach wystarczy uzyskać jedynie wpis do CEIDG. Wypis z CEIDG stanowi potwierdzenie założenia działalności.

 

Wymagania prawne

Wymaganie, jakie należy również spełnić, będą zależały od tego, co w klinice będziemy robić. W przypadku korzystania z aparatów rentgenowskich, właściciel będzie musiał spełnić postanowienia ustawy o prawie atomowym z dnia 29 listopada 2000 roku. Jeżeli w klinice będą odbywały się operacje, a w ich czasie niezbędne jest użycie chociażby butli z tlenem, to właściciel musi spełniać wymogi związane z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 23 grudnia 2003 roku. W końcu, jeśli zwierzęta będą hospitalizowane, to należy również stosować się do zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku. Do tego, należy również uzyskać zezwolenie na nabywanie i stosowanie leków z grupy anestetyków oraz wyznaczyć powiatowego lekarza weterynarii na wykonywanie niektórych czynności weterynaryjnych.Wypis z CEiDG

Lokal

Niemożliwe jest otworzenie kliniki weterynaryjnej bez lokalu. Należy pamiętać, że niezbędne jest wyznaczenie kilku pomieszczeń, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Tutaj należy wymienić przede wszystkim salę zabiegowa i operacyjną. Niezbędne jest również pomieszczenie, w której zwierzęta będą do siebie dochodzić po wszelkich zabiegach – izolatka. Gabinet lekarski, gdzie standardowo przyjmuje się pacjentów, magazyn, gdzie trzymane są środki medyczne. W końcu pomieszczenie socjalne i gospodarcze. Warto również zatroszczyć się o komfortową poczekalnię, wyposażoną między innymi w wagę. Wymiary każdego z pomieszczeń są uregulowane prawnie i wytyczne można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 roku.

 

Wyposażenie

Odpowiednie wyposażenie kliniki jest bardzo istotne. Sprzętów jest wiele i wszystko zależy od tego, jakie usługi chcemy świadczyć. Warto również znaleźć dostawcę, który będzie dostarczał w dobrych cenach niezbędne sprzęty, leki i inne wyposażenie. Nie można w tym miejscu pominąć jakże istotnych środków higienicznych, jak podkłady, rękawiczki, fartuchy, maski, których zużywa się bardzo dużo.Zaświadczenie o niekaralności

Pracownicy

Przejdźmy do ludzi. Jak już wspomniano, wszyscy zatrudnieni w klinice muszą posiadać odpowiednie wykształcenie. Ale to nie wszystko. Skończywszy 5,5 roku studiów, przyszły lekarz weterynarii musi zgłosić się do odpowiedniej izby lekarsko-weterynaryjnej aby uzyskać prawa do wykonywania zawodu. Chcąc je uzyskać nie wystarczy jedynie ukończyć studia. Należy donieść wiele dokumentów, w tym zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności, świadectwa uczelniane, nadanie tytuły, tekst przyrzeczenia, dyplomy, akt małżeństwa, a także NIP oraz ksero dowodu osobistego. Lekarz weterynarii, który przedłoży wszystkie wymienione dokumenty i uzyska prawo do wykonywania zawodu, może zostać zatrudniony w klinice.

Założywszy spółkę, spełniwszy wszystkie wymagania prawne, znalezienie, lub zbudowanie budynku i zaopatrzenie go w niezbędne wyposażenie i zatrudniwszy ludzi: w końcu możesz zacząć działać!

psieproblemy Autor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *